{{item.title}} {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min
{{item.title}} {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min
account_circle

Zmluvné podmienky


Služba KalorickeTabulky.sk je prevádzkovaná za nižšie uvedených podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok budú zverejnené na stránke KalorickeTabulky.sk a nadobudnú platnosť 30 dní po ich zverejnení.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov služby KalorickéTabulky.sk se riadí podmienkami Ochrana osobných údajov

Zodpovednosť a záruky


Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov uložených na serveri KalorickeTabulky.sk, nedáva žiadne záruky a nenesie zodpovednosť za škody alebo ujmy vzniknuté na základe použitia služby KalorickeTabulky.sk. Prevádzkovateľ má právo zmazať účet registrovaného užívateľa, do ktorého sa užívateľ neprihlásil žiadnym spôsobom viac ako 1 rok.

Ochrana práva k databáze


Zriaďovateľom databázy kalorických tabuliek potravín a energetického výdaja aktivít je Prevádzkovateľ. Databáza spadá pod ochranu na základe zákona č. 121/2000 Zb. (autorský zákon). Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa databázy sa zakazuje trvalé alebo dočasné kopírovanie obsahu databázy alebo niektorých častí databázy na iný podklad. Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa je taktiež zakázané verejné sprístupnenie obsahu databázy rozmnožením alebo iným spôsobom reprodukcie obsahu. V prípade porušenia práva k databáze je zriaďovateľ oprávnený požadovať okamžité stiahnutie neoprávneného prepisu databázy a súčasne je oprávnený k primeranej finančnej náhrade za spôsobenú ujmu.

Prevádzkovateľ služby


Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937
Tieto zmluvné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1. 4. 2015.

Zmluvné podmienky služby Jedálničky úspešných od Kalorických tabuliek


Služba Jedálničky úspešných poskytuje ukážky skutočných jedálničkov vybraných užívateľov Kalorických tabuliek (ďalej Vzoroví užívatelia), ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť a zníženú telesnú hmotnosť si podľa záznamov v Kalorických tabuľkách dokázali udržať. Vzoroví užívatelia sú vyberaní tak, aby boli podobní objednávateľovi služby podľa parametrov: pohlavie, vek, výška a váha na začiatku chudnutia. Za účelom ochrany osobných údajov je každému Vzorovému užívateľovi priradené fiktívne krstné meno a prvé písmeno priezviska, ktoré nie sú skutočným menom a priezviskom Vzorového užívateľa.

V Jedálničkoch úspešných sú dostupné jedálničky Vzorových užívateľov v časových intervaloch, v ktorých Vzoroví užívatelia úspešne znížili svoju telesnú hmotnosť. Uvedené časové intervaly sú rozdelené podľa kalendárnych týždňov. Služba Jedálničky úspešných vyberá z každého týždňa jeden ukážkový denný jedálniček a naviac ukazuje pohybové aktivity Vzorového užívateľa z rovnakého týždňa.

Každý užívateľ služby Jedálničky úspešných získa pri zahájení užívania služby prístup k piatim Vzorovým užívateľom a každý kalendárny mesiac má možnosť výmeny piatich Vzorových užívateľov za iných Vzorových užívateľov.

Platby a garancia vrátenia platby


Jedálničky úspešných je platená služba. Objednávať službu môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s týmito zmluvnými podmienkami a výškou zvolených fixných poplatkov hradených dopredu buď mesačne, alebo ročne. Poplatky sú strhávané v kalendárny deň mesiaca zodpovedajúcemu kalendárnemu dňu mesiaca, kedy bola služba objednaná. Maximálna čiastka poplatku podľa vybraných služieb a obdobia nikdy nepresiahne jednorazovo 20 EUR. V prípade platby prostredníctvom tretích strán (napr. Google Payments, GoPay) je nevyhnutné aj dodržiavanie podmienok tretích strán. Ukončenie predplatného je možné realizovať v aplikácii Kalorické tabuľky, čím dôjde k ukončeniu služby Jedálničky úspešných k poslednému dňu predplateného obdobia a následne vám už žiadne platby nebudú strhávané.
Ak si objednáte službu Jedálničky úspešných a nebudete so službou spokojní, máte právo na vrátenie celej platby, avšak iba v prípade, že požiadate o vrátenie platby na e-mailovú adresu support@dine4fit.com najneskôr do 48 hodín po zaplatení. Do predmetu e-mailu uveďte: Žiadosť o vrátenie platby za Jedálničky úspešných a v tele mailu uveďte váš účet, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete do služby Kalorické tabuľky, a dátum platby. Uvedenie dôvodu požiadavky na vrátenie platby nie je povinné.

Všetka komunikácia týkajúca sa platieb bude zasielaná na e-mailový účet zákazníka, ktorý slúži zároveň k prihlasovaniu sa do aplikácie Kalorické tabuľky. Ku komunikácii o platbách zo strany zákazníka voči prevádzkovateľovi služby slúži e-mail support@dine4fit.com.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa


Jedálničky úspešných sa nemôžu považovať za vzorové jedálničky. Tieto jedálničky môžu obsahovať i nevhodné stravovacie návyky, ktoré síce mohli viesť k zníženiu telesnej hmotnosti Vzorových užívateľov, ale nemusia byť vhodné pre zlepšenie alebo udržanie vášho zdravia. Ak chcete mať istotu návrhu správneho jedálnička pripraveného na mieru pre vás, obráťte sa na lekára s odbornosťou vhodnou na vašu liečbu alebo na výživového poradcu. Pre užívateľov Kalorických tabuliek, ktorí majú BMI 22 a menej, používanie služieb Jedálničky úspešných neodporúčame.
Prevádzkovateľ služby
Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel.: 493 815 814, IČ 25766937.
Zmluvné podmienky služby Jedálničky úspešných Kalorických tabuliek sú platné od 19. 10. 2017.
 

{{feedback.text}}
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách