Zmluvné podmienky

Služba KalorickeTabulky.sk je prevádzkovaná za nižšie uvedených podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok budú zverejnené na stránke KalorickeTabulky.sk a nadobudnú platnosť 30 dní po ich zverejnení.

Ochrana osobných údajov

Informácie o registrovaných užívateľoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov. Registrovaný užívateľ súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov z registrácie v databáze Prevádzkovateľa a to až do času zaslania písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Vyhradzujeme si právo použitia týchto údajov na informovanie registrovaných užívateľov o aplikácii KalorickeTabulky.sk vrátane možnosti zasielania newsletterov s tematikou zdravého životného štýlu. Registrovaný užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti registrovaného užívateľa odstránené z databázy, čím dôjde aj k zmazaniu registrácie užívateľa. Osobné údaje registrovaných užívateľov sú komplexne zabezpečené proti zneužitiu. S osobnými údajmi registrovaných užívateľov zaobchádzame ako s prísne dôvernými. V žiadnom prípade ich nesprístupňujeme tretím osobám. Anonymné dáta so zaznamenanými údajmi o jedálničkoch, pohybových aktivitách a antropometrických údajoch môžeme využiť za účelom ďalších služieb pre zákazníkov Dine4Fit, a.s. alebo k štúdiám o spotrebiteľskom správaní. Dine4Fit neumožňuje za žiadnych okolností svojim zákazníkom prístup k osobným údajom ostatných registrovaných užívateľov.

Zodpovednosť a záruky

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov uložených na serveri KalorickeTabulky.sk, nedáva žiadne záruky a nenesie zodpovednosť za škody alebo ujmy vzniknuté na základe použitia služby KalorickeTabulky.sk. Prevádzkovateľ má právo zmazať účet registrovaného užívateľa, do ktorého sa užívateľ neprihlásil žiadnym spôsobom viac ako 1 rok.

Ochrana práva k databáze

Zriaďovateľom databázy kalorických tabuliek potravín a energetického výdaja aktivít je Prevádzkovateľ. Databáza spadá pod ochranu na základe zákona č. 121/2000 Zb. (autorský zákon). Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa databázy sa zakazuje trvalé alebo dočasné kopírovanie obsahu databázy alebo niektorých častí databázy na iný podklad. Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa je taktiež zakázané verejné sprístupnenie obsahu databázy rozmnožením alebo iným spôsobom reprodukcie obsahu. V prípade porušenia práva k databáze je zriaďovateľ oprávnený požadovať okamžité stiahnutie neoprávneného prepisu databázy a súčasne je oprávnený k primeranej finančnej náhrade za spôsobenú ujmu.

Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937

Tieto zmluvné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1.4.2015.

 

Zmluvné podmienky služby Jedálničky úspešných od Kalorických tabuliek

Služba Jedálničky úspešných slúži k ukážkam skutočných jedálničkov vybraných užívateľov Kalorických tabuliek (ďalej Vzoroví užívatelia), ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť a zníženú telesnú hmotnosť sa im podarilo podľa záznamov v Kalorických tabuľkách udržať. Vzoroví užívatelia sú vyberaní tak, aby boli podobní objednávateľom služby podľa parametrov: pohlavie, vek, výška a váha na začiatku obdobia chudnutia. Za účelom ochrany osobných údajov je každému Vzorovému užívateľovi priradené vymyslené krstné meno a prvé písmeno priezviska, ktoré nie sú skutočným menom a priezviskom Vzorového užívateľa.

V Jedálničkoch úspešných sú dostupné jedálničky Vzorových užívateľov v časových intervaloch, v ktorých Vzoroví užívatelia úspešne znížili svoju telesnú hmotnosť. Uvedené časové intervaly sú rozdelené podľa kalendárnych týždňov. Služba Jedálničky úspešných vyberá z každého týždňa jeden ukážkový denný jedálniček a naviac ukazuje pohybové aktivity Vzorového užívateľa z rovnakého týždňa.

Každý užívateľ služby Jedálničky úspešných získa pri zahájení používania služby prístup k piatim Vzorovým užívateľom a každý kalendárny mesiac má možnosť vykonať výmenu piatich Vzorových užívateľov za iných Vzorových užívateľov.

Platby a záruky vrátenia platby

Jedálničky úspešných sú platená služba. Objednávať službu môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, ktorí súhlasia s týmito zmluvnými podmienkami a výškou zvolených poplatkov hradených vopred mesačne alebo ročne. V prípade platby cez tretie strany (napr. Google Payments) je nevyhnutné dodržiavať aj podmienky tretích strán. Ukončenie predplatného je možné vykonať v aplikácii Kalorické tabuľky, čím dôjde k ukončeniu služby Jedálničky úspešných k poslednému dňu predplateného obdobia a následne vám už žiadne platby nebudú strhávané.

Ak po objednaní služby nebudete spokojní so službou Jedálničky úspešných, máte právo na vrátenie celej platby, avšak iba v tom prípade, ak požiadate o vrátenie platby na emailovú adresu info@kaloricketabulky.cz maximálne do 48 hodín od zaplatenia. Do predmetu emailu uveďte: “Žiadosť o vrátenie platby za Jedálničky úspešných” a v tele mailu uveďte váš účet, cez ktorý sa prihlasujete do služby Kalorické tabuľky, a dátum platby. Uvedenie dôvodu požiadavky na vrátenie platby nie je povinné.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Jedálničky Vzorových užívateľov nie je možné považovať za vzorové jedálničky. Tieto jedálničky môžu obsahovať aj nevhodné stravovacie návyky, ktoré síce mohli viesť k zníženiu telesnej hmotnosti Vzorových užívateľov, ale nemusia byť vhodné pre zlepšenie alebo udržanie vášho zdravia. Ak chcete mať istotu návrhu správneho jedálničku pripraveného presne pre vás, obráťte sa na lekára s vhodnou odbornosťou na vašu liečbu alebo na výživového poradcu.Pre užívateľov Kalorických tabuliek, ktorí majú BMI 22 a menej, používanie služby Jedálničky úspešných nedoporučujeme.

Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937.

Zmluvné podmienky služby Jedálničky úspešných Kalorických tabuliek sú platné od 16.1.2017.

 

 

Všetky ohlasy užívateľov

Ohlasy užívateľov

 

„Dobry den. Dakujem Vam velmi krasne za vytvorenie a spravovanie takejto uzitocnej stranke, vdaka ktorej som doposial v priebehu 2 mesiacov pribrala na vahe 7 kg. Mala som vyraznu podvahu a nevedela...“ Viac

Sociálne siete

Mobilné aplikácie

Android app on Google Play

Zašlite nám Váš názor

Množstvo:

X

Zvoľte dobu :

 

Kategória pre voľbu pravidelného denného výdaju.

Ak si nastavíte jednu z týchto kategórií, bude Váš bazálny metabolizmus navýšený o násobok uvedený v poslednom stÍpci. Tým získate odhadnutý celkový denný výdaj a nemusíte vypÍňať Vaše aktivity do jedálnička.

Kategória Popis Index
Sedavý Málo pohybu alebo žiadny. Sedavé zamestnanie. 1.2
Mierne aktívny Cvičenie alebo šport 1-2 dni v týždni. Práca s pohybom. 1.375
Stredne aktívny Cvičenie alebo šport 3-5 dní v týždni a práca s pohybom. 1.55
Veľmi aktívny Cvičenie alebo šport 6-7 dní v týždni alebo veľmi náročné zamestnanie. 1.725
Extrémne aktívny Veľmi náročné aktivity alebo športy a veľmi náročné zamestnanie. 1.9

Novinky na váš e-mail

Informace ze světa zdravé výživy? Buďte v obraze. Přihlaste si náš e-mailový zpravodaj a o všech novinkách na Kaloricketabulky.cz se dozvíte jako první. Posíláme 1x za 14 dnů.

* povinné pole
Zajímám se o...