Zmluvné podmienky

Služba KalorickeTabulky.sk je prevádzkovaná za nižšie uvedených podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok budú zverejnené na stránke KalorickeTabulky.sk a nadobudnú platnosť 30 dní po ich zverejnení.

Ochrana osobných údajov

Informácie o registrovaných užívateľoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov. Registrovaný užívateľ súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov z registrácie v databáze Prevádzkovateľa a to až do času zaslania písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Vyhradzujeme si právo použitia týchto údajov na informovanie registrovaných užívateľov o aplikácii KalorickeTabulky.sk vrátane možnosti zasielania newsletterov s tematikou zdravého životného štýlu. Registrovaný užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti registrovaného užívateľa odstránené z databázy, čím dôjde aj k zmazaniu registrácie užívateľa. Osobné údaje registrovaných sú zabezpečené proti zneužitiu. S osobnými údajmi registrovaných užívateľov a údajmi v jedálničkoch zaobchádzame prísne dôverne a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej osobe. Agregované anonymné dáta môžeme využiť za účelom štúdií o spotrebiteľskom správaní pre našich klientov, ktorí však budú vo všetkých prípadoch dostávať výhradne zhrnuté výsledky celkového skúmania, nikdy nie osobné údaje registrovaných užívateľov.

Zodpovednosť a záruky

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov uložených na serveri KalorickeTabulky.sk, nedáva žiadne záruky a nenesie zodpovednosť za škody alebo ujmy vzniknuté na základe použitia služby KalorickeTabulky.sk. Prevádzkovateľ má právo zmazať účet registrovaného užívateľa, do ktorého sa užívateľ neprihlásil žiadnym spôsobom viac ako 1 rok.

Ochrana práva k databáze

Zriaďovateľom databázy kalorických tabuliek potravín a energetického výdaja aktivít je Prevádzkovateľ. Databáza spadá pod ochranu na základe zákona č. 121/2000 Zb. (autorský zákon). Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa databázy sa zakazuje trvalé alebo dočasné kopírovanie obsahu databázy alebo niektorých častí databázy na iný podklad. Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa je taktiež zakázané verejné sprístupnenie obsahu databázy rozmnožením alebo iným spôsobom reprodukcie obsahu. V prípade porušenia práva k databáze je zriaďovateľ oprávnený požadovať okamžité stiahnutie neoprávneného prepisu databázy a súčasne je oprávnený k primeranej finančnej náhrade za spôsobenú ujmu.

Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937

Tieto zmluvné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1.4.2015.

 

 

Všetky ohlasy užívateľov

Ohlasy užívateľov

 

„Určite je jedálniček výborným nápadom pre ľudí, ako si kontrolovať výdaj a príjem kJ na deň. Je tu pestrý výber jedál a tak vždy nájdem to, čo som cez deň skonzumovala. Od vtedy...“ Viac

Sociálne siete

Mobilné aplikácie

Android app on Google Play

Zašlite nám Váš názor

Množstvo:

X

Zvoľte dobu :

 

Kategória pre voľbu pravidelného denného výdaju.

Ak si nastavíte jednu z týchto kategórií, bude Váš bazálny metabolizmus navýšený o násobok uvedený v poslednom stÍpci. Tým získate odhadnutý celkový denný výdaj a nemusíte vypÍňať Vaše aktivity do jedálnička.

Kategória Popis Index
Sedavý Málo pohybu alebo žiadny. Sedavé zamestnanie. 1.2
Mierne aktívny Cvičenie alebo šport 1-2 dni v týždni. Práca s pohybom. 1.375
Stredne aktívny Cvičenie alebo šport 3-5 dní v týždni a práca s pohybom. 1.55
Veľmi aktívny Cvičenie alebo šport 6-7 dní v týždni alebo veľmi náročné zamestnanie. 1.725
Extrémne aktívny Veľmi náročné aktivity alebo športy a veľmi náročné zamestnanie. 1.9

Novinky na váš e-mail

Informace ze světa zdravé výživy? Buďte v obraze. Přihlaste si náš e-mailový zpravodaj a o všech novinkách na Kaloricketabulky.cz se dozvíte jako první. Posíláme 1x za 14 dnů.

* povinné pole
Zajímám se o...